Zwroty | włoski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Hoe laat is het?
Che ora è?
Pytanie o godzinę
Het is ___.
Sono le ___.
Informowanie która jest godzina
... acht uur.
... otto in punto.
pełna godzina
... half negen.
... otto e mezza.
pół godziny po pełnej godzinie
... kwart over acht.
... otto e un quarto.
kwadrans po pełnej godzinie
... kwart voor acht.
... otto meno un quarto.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Wanneer?
Quando?
Pytanie o datę i czas
nu
adesso
w tej chwili
binnenkort
presto
za niedługo
later
dopo
po upływie jakiegoś czasu
een jaar geleden
un anno fa
czas w stosunku do danego dnia
afgelopen maand
il mese scorso
czas w stosunku do danego dnia
afgelopen week
la scorsa settimana
czas w stosunku do danego dnia
gisteren
ieri
czas w stosunku do danego dnia
vandaag
oggi
w dniu bieżącym
morgen
domani
czas w stosunku do danego dnia
volgende week
la prossima settimana
czas w stosunku do danego dnia
volgend jaar
il prossimo anno
czas w stosunku do danego dnia
seconde(n)
secondo (i)
jednostka czasu
minute(n)
minuto (i)
jednostka czasu
u(u)r(en)
ora (e)
jednostka czasu
dag(en)
giorno (i)
jednostka czasu
we(e)k(en)
settimana (e)
jednostka czasu
maand(en)
mese (i)
jednostka czasu
ja(a)r(en)
anno (i)
jednostka czasu
dageraad
alba
pora dnia
ochtend
mattina
pora dnia
middag
mezzogiorno
pora dnia
(na)middag
pomeriggio
pora dnia
avond
sera
pora dnia
schemering
crepuscolo
pora dnia
nacht
notte
pora dnia
middernacht
mezzanotte
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

maandag
Lunedì
dzień tygodnia
dinsdag
Martedì
dzień tygodnia
woensdag
Mercoledì
dzień tygodnia
donderdag
Giovedì
dzień tygodnia
vrijdag
Venerdì
dzień tygodnia
zaterdag
Sabato
dzień tygodnia
zondag
Domenica
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

lente
primavera
pora roku
zomer
estate
pora roku
herfst
autunno
pora roku
winter
inverno
pora roku