Zwroty | francuski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

今何時ですか?
Quelle heure est-il ?
Pytanie o godzinę
___時です
Il est ___.
Informowanie która jest godzina
...八時です
... huit heures.
pełna godzina
...八時半です
... huit heures et demie.
pół godziny po pełnej godzinie
八時十五分
... huit heures et quart.
kwadrans po pełnej godzinie
八時四十五分
... huit heures moins le quart.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

いつ?
Quand ?
Pytanie o datę i czas
maintenant
w tej chwili
すぐ
bientôt
za niedługo
あとで
plus tard
po upływie jakiegoś czasu
一年前
l'an dernier
czas w stosunku do danego dnia
先月
le mois dernier
czas w stosunku do danego dnia
先週
la semaine dernière
czas w stosunku do danego dnia
昨日
hier
czas w stosunku do danego dnia
今日
aujourd'hui
w dniu bieżącym
明日
demain
czas w stosunku do danego dnia
来週
la semaine prochaine
czas w stosunku do danego dnia
来年
l'an prochain
czas w stosunku do danego dnia
seconde(s)
jednostka czasu
minute(s)
jednostka czasu
時間
heure(s)
jednostka czasu
jour(s)
jednostka czasu
semaine(s)
jednostka czasu
mois
jednostka czasu
année(s)
jednostka czasu
夜明け
aube
pora dnia
matin
pora dnia
midi
pora dnia
午後
après-midi
pora dnia
夕方
soirée
pora dnia
明け方
crépuscule
pora dnia
nuit
pora dnia
夜中
minuit
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

月曜日
lundi
dzień tygodnia
火曜日
mardi
dzień tygodnia
水曜日
mercredi
dzień tygodnia
木曜日
jeudi
dzień tygodnia
金曜日
vendredi
dzień tygodnia
土曜日
samedi
dzień tygodnia
日曜日
dimanche
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

printemps
pora roku
été
pora roku
automne
pora roku
hiver
pora roku