Zwroty | chiński - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

今何時ですか?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Pytanie o godzinę
___時です
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Informowanie która jest godzina
...八時です
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
pełna godzina
...八時半です
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
pół godziny po pełnej godzinie
八時十五分
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kwadrans po pełnej godzinie
八時四十五分
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

いつ?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Pytanie o datę i czas
现在(xiànzài)
w tej chwili
すぐ
很快(hěn kuài)
za niedługo
あとで
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
po upływie jakiegoś czasu
一年前
一年前(yī nián qián)
czas w stosunku do danego dnia
先月
上个月(shàng gè yuè)
czas w stosunku do danego dnia
先週
上周(shàng zhōu)
czas w stosunku do danego dnia
昨日
昨天(zuótiān)
czas w stosunku do danego dnia
今日
今天(jīntiān)
w dniu bieżącym
明日
明天(míngtiān)
czas w stosunku do danego dnia
来週
下周(xià zhōu)
czas w stosunku do danego dnia
来年
明年(míngnián)
czas w stosunku do danego dnia
秒(miǎo)
jednostka czasu
分钟(fēnzhōng)
jednostka czasu
時間
小时(xiǎoshí)
jednostka czasu
天(tiān)
jednostka czasu
周(zhōu)
jednostka czasu
月(yuè)
jednostka czasu
年(nián)
jednostka czasu
夜明け
黎明(límíng)
pora dnia
早上(zǎoshang)
pora dnia
中午(zhōngwǔ)
pora dnia
午後
下午(xiàwǔ)
pora dnia
夕方
晚上(wǎnshàng)
pora dnia
明け方
黄昏(huánghūn)
pora dnia
夜晚(yèwǎn)
pora dnia
夜中
午夜(wǔyè)
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

月曜日
周一(zhōuyī)
dzień tygodnia
火曜日
周二(zhōu'èr)
dzień tygodnia
水曜日
周三(zhōusān)
dzień tygodnia
木曜日
周四(zhōu sì)
dzień tygodnia
金曜日
周五(zhōu wǔ)
dzień tygodnia
土曜日
周六(zhōu liù)
dzień tygodnia
日曜日
周日(zhōu rì)
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

春季(chūnjì)
pora roku
夏季(xiàjì)
pora roku
秋季(qiūjì)
pora roku
冬季(dōngjì)
pora roku