Zwroty | włoski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

¿Qué hora es?
Che ora è?
Pytanie o godzinę
Son las ____.
Sono le ___.
Informowanie która jest godzina
... ocho en punto.
... otto in punto.
pełna godzina
... ocho y media.
... otto e mezza.
pół godziny po pełnej godzinie
... ocho y cuarto.
... otto e un quarto.
kwadrans po pełnej godzinie
... cuarto para las 8.
... otto meno un quarto.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

¿Cuándo?
Quando?
Pytanie o datę i czas
ahora
adesso
w tej chwili
pronto
presto
za niedługo
después
dopo
po upływie jakiegoś czasu
hace un año
un anno fa
czas w stosunku do danego dnia
hace un mes
il mese scorso
czas w stosunku do danego dnia
la semana pasada
la scorsa settimana
czas w stosunku do danego dnia
ayer
ieri
czas w stosunku do danego dnia
hoy
oggi
w dniu bieżącym
mañana
domani
czas w stosunku do danego dnia
la semana que viene
la prossima settimana
czas w stosunku do danego dnia
año próximo
il prossimo anno
czas w stosunku do danego dnia
segundo(s)
secondo (i)
jednostka czasu
minuto(s)
minuto (i)
jednostka czasu
hora(s)
ora (e)
jednostka czasu
día(s)
giorno (i)
jednostka czasu
semana(s)
settimana (e)
jednostka czasu
mes(es)
mese (i)
jednostka czasu
año(s)
anno (i)
jednostka czasu
amanecer
alba
pora dnia
mañana
mattina
pora dnia
mediodía
mezzogiorno
pora dnia
tarde
pomeriggio
pora dnia
tarde
sera
pora dnia
anochecer
crepuscolo
pora dnia
noche
notte
pora dnia
medianoche
mezzanotte
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Lunes
Lunedì
dzień tygodnia
Martes
Martedì
dzień tygodnia
Miércoles
Mercoledì
dzień tygodnia
Jueves
Giovedì
dzień tygodnia
Viernes
Venerdì
dzień tygodnia
Sábado
Sabato
dzień tygodnia
Domingo
Domenica
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

primavera
primavera
pora roku
verano
estate
pora roku
otoño
autunno
pora roku
invierno
inverno
pora roku