Zwroty | hiszpański - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Kioma horo estas?
¿Qué hora es?
Pytanie o godzinę
Estas ___.
Son las ____.
Informowanie która jest godzina
... la oka.
... ocho en punto.
pełna godzina
... la oka kaj tridek.
... ocho y media.
pół godziny po pełnej godzinie
... la oka kaj dek kvin.
... ocho y cuarto.
kwadrans po pełnej godzinie
... la sepa kaj kvardek kvin.
... cuarto para las 8.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Kiam?
¿Cuándo?
Pytanie o datę i czas
nu
ahora
w tej chwili
baldaŭ
pronto
za niedługo
pli malfrue
después
po upływie jakiegoś czasu
antaŭ jaro
hace un año
czas w stosunku do danego dnia
pasintmonate
hace un mes
czas w stosunku do danego dnia
pasintsemajne
la semana pasada
czas w stosunku do danego dnia
hieraŭ
ayer
czas w stosunku do danego dnia
hodiaŭ
hoy
w dniu bieżącym
morgaŭ
mañana
czas w stosunku do danego dnia
venontsemajne
la semana que viene
czas w stosunku do danego dnia
venontjare
año próximo
czas w stosunku do danego dnia
sekundo(j)
segundo(s)
jednostka czasu
minuto(j)
minuto(s)
jednostka czasu
horo(j)
hora(s)
jednostka czasu
tago(j)
día(s)
jednostka czasu
semajno(j)
semana(s)
jednostka czasu
monato(j)
mes(es)
jednostka czasu
jaro(j)
año(s)
jednostka czasu
aŭroro
amanecer
pora dnia
antaŭtagmezo
mañana
pora dnia
tagmezo
mediodía
pora dnia
posttagmezo
tarde
pora dnia
verspero
tarde
pora dnia
antaŭvespero
anochecer
pora dnia
nokto
noche
pora dnia
noktmezo
medianoche
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

lundo
Lunes
dzień tygodnia
mardo
Martes
dzień tygodnia
merkredo
Miércoles
dzień tygodnia
ĵaŭdo
Jueves
dzień tygodnia
vendredo
Viernes
dzień tygodnia
sabato
Sábado
dzień tygodnia
dimanĉo
Domingo
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

printempo
primavera
pora roku
somero
verano
pora roku
aŭtuno
otoño
pora roku
vintro
invierno
pora roku