Zwroty | francuski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Kioma horo estas?
Quelle heure est-il ?
Pytanie o godzinę
Estas ___.
Il est ___.
Informowanie która jest godzina
... la oka.
... huit heures.
pełna godzina
... la oka kaj tridek.
... huit heures et demie.
pół godziny po pełnej godzinie
... la oka kaj dek kvin.
... huit heures et quart.
kwadrans po pełnej godzinie
... la sepa kaj kvardek kvin.
... huit heures moins le quart.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Kiam?
Quand ?
Pytanie o datę i czas
nu
maintenant
w tej chwili
baldaŭ
bientôt
za niedługo
pli malfrue
plus tard
po upływie jakiegoś czasu
antaŭ jaro
l'an dernier
czas w stosunku do danego dnia
pasintmonate
le mois dernier
czas w stosunku do danego dnia
pasintsemajne
la semaine dernière
czas w stosunku do danego dnia
hieraŭ
hier
czas w stosunku do danego dnia
hodiaŭ
aujourd'hui
w dniu bieżącym
morgaŭ
demain
czas w stosunku do danego dnia
venontsemajne
la semaine prochaine
czas w stosunku do danego dnia
venontjare
l'an prochain
czas w stosunku do danego dnia
sekundo(j)
seconde(s)
jednostka czasu
minuto(j)
minute(s)
jednostka czasu
horo(j)
heure(s)
jednostka czasu
tago(j)
jour(s)
jednostka czasu
semajno(j)
semaine(s)
jednostka czasu
monato(j)
mois
jednostka czasu
jaro(j)
année(s)
jednostka czasu
aŭroro
aube
pora dnia
antaŭtagmezo
matin
pora dnia
tagmezo
midi
pora dnia
posttagmezo
après-midi
pora dnia
verspero
soirée
pora dnia
antaŭvespero
crépuscule
pora dnia
nokto
nuit
pora dnia
noktmezo
minuit
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

lundo
lundi
dzień tygodnia
mardo
mardi
dzień tygodnia
merkredo
mercredi
dzień tygodnia
ĵaŭdo
jeudi
dzień tygodnia
vendredo
vendredi
dzień tygodnia
sabato
samedi
dzień tygodnia
dimanĉo
dimanche
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

printempo
printemps
pora roku
somero
été
pora roku
aŭtuno
automne
pora roku
vintro
hiver
pora roku