Zwroty | angielski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Kolik je hodin?
What time is it?
Pytanie o godzinę
Je ___.
It is ___.
Informowanie która jest godzina
... osm hodin.
... eight o'clock.
pełna godzina
... půl deváté.
... half past eight.
pół godziny po pełnej godzinie
... čtvrt na devět.
... quarter past eight.
kwadrans po pełnej godzinie
... třičtvrtě na osm.
... quarter to eight.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Kdy?
When?
Pytanie o datę i czas
teď
now
w tej chwili
brzy
soon
za niedługo
později
later
po upływie jakiegoś czasu
před rokem
a year ago
czas w stosunku do danego dnia
poslední měsíc
last month
czas w stosunku do danego dnia
poslední týden
last week
czas w stosunku do danego dnia
včera
yesterday
czas w stosunku do danego dnia
dnes
today
w dniu bieżącym
zítra
tomorrow
czas w stosunku do danego dnia
příští týden
next week
czas w stosunku do danego dnia
příští rok
next year
czas w stosunku do danego dnia
sekunda(sekundy)/vteřina(vteřiny)
second(s)
jednostka czasu
minuta(minuty)
minute(s)
jednostka czasu
hodina(hodiny)
hour(s)
jednostka czasu
den(dny)
day(s)
jednostka czasu
týden(týdny)
week(s)
jednostka czasu
měsíc(e)
month(s)
jednostka czasu
rok(y)
year(s)
jednostka czasu
úsvit/svítání
dawn
pora dnia
ráno
morning
pora dnia
poledne
noon
pora dnia
odpoledne
afternoon
pora dnia
večer
evening
pora dnia
soumrak
dusk
pora dnia
noc
night
pora dnia
půlnoc
midnight
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Pondělí
Monday
dzień tygodnia
Úterý
Tuesday
dzień tygodnia
Středa
Wednesday
dzień tygodnia
Čtvrtek
Thursday
dzień tygodnia
Pátek
Friday
dzień tygodnia
Sobota
Saturday
dzień tygodnia
Neděle
Sunday
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

jaro
spring
pora roku
léto
summer
pora roku
podzim
autumn/fall
pora roku
zima
winter
pora roku