Zwroty | francuski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Quelle heure est-il ?
Pytanie o godzinę
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Il est ___.
Informowanie która jest godzina
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... huit heures.
pełna godzina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... huit heures et demie.
pół godziny po pełnej godzinie
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... huit heures et quart.
kwadrans po pełnej godzinie
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... huit heures moins le quart.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quand ?
Pytanie o datę i czas
现在(xiànzài)
maintenant
w tej chwili
很快(hěn kuài)
bientôt
za niedługo
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
plus tard
po upływie jakiegoś czasu
一年前(yī nián qián)
l'an dernier
czas w stosunku do danego dnia
上个月(shàng gè yuè)
le mois dernier
czas w stosunku do danego dnia
上周(shàng zhōu)
la semaine dernière
czas w stosunku do danego dnia
昨天(zuótiān)
hier
czas w stosunku do danego dnia
今天(jīntiān)
aujourd'hui
w dniu bieżącym
明天(míngtiān)
demain
czas w stosunku do danego dnia
下周(xià zhōu)
la semaine prochaine
czas w stosunku do danego dnia
明年(míngnián)
l'an prochain
czas w stosunku do danego dnia
秒(miǎo)
seconde(s)
jednostka czasu
分钟(fēnzhōng)
minute(s)
jednostka czasu
小时(xiǎoshí)
heure(s)
jednostka czasu
天(tiān)
jour(s)
jednostka czasu
周(zhōu)
semaine(s)
jednostka czasu
月(yuè)
mois
jednostka czasu
年(nián)
année(s)
jednostka czasu
黎明(límíng)
aube
pora dnia
早上(zǎoshang)
matin
pora dnia
中午(zhōngwǔ)
midi
pora dnia
下午(xiàwǔ)
après-midi
pora dnia
晚上(wǎnshàng)
soirée
pora dnia
黄昏(huánghūn)
crépuscule
pora dnia
夜晚(yèwǎn)
nuit
pora dnia
午夜(wǔyè)
minuit
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

周一(zhōuyī)
lundi
dzień tygodnia
周二(zhōu'èr)
mardi
dzień tygodnia
周三(zhōusān)
mercredi
dzień tygodnia
周四(zhōu sì)
jeudi
dzień tygodnia
周五(zhōu wǔ)
vendredi
dzień tygodnia
周六(zhōu liù)
samedi
dzień tygodnia
周日(zhōu rì)
dimanche
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

春季(chūnjì)
printemps
pora roku
夏季(xiàjì)
été
pora roku
秋季(qiūjì)
automne
pora roku
冬季(dōngjì)
hiver
pora roku