Zwroty | włoski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
Che ora è?
Pytanie o godzinę
It is ___.
Sono le ___.
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
... otto in punto.
pełna godzina
... half past eight.
... otto e mezza.
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
... otto e un quarto.
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
... otto meno un quarto.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
Quando?
Pytanie o datę i czas
now
adesso
w tej chwili
soon
presto
za niedługo
later
dopo
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
un anno fa
czas w stosunku do danego dnia
last month
il mese scorso
czas w stosunku do danego dnia
last week
la scorsa settimana
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
ieri
czas w stosunku do danego dnia
today
oggi
w dniu bieżącym
tomorrow
domani
czas w stosunku do danego dnia
next week
la prossima settimana
czas w stosunku do danego dnia
next year
il prossimo anno
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
secondo (i)
jednostka czasu
minute(s)
minuto (i)
jednostka czasu
hour(s)
ora (e)
jednostka czasu
day(s)
giorno (i)
jednostka czasu
week(s)
settimana (e)
jednostka czasu
month(s)
mese (i)
jednostka czasu
year(s)
anno (i)
jednostka czasu
dawn
alba
pora dnia
morning
mattina
pora dnia
noon
mezzogiorno
pora dnia
afternoon
pomeriggio
pora dnia
evening
sera
pora dnia
dusk
crepuscolo
pora dnia
night
notte
pora dnia
midnight
mezzanotte
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
Lunedì
dzień tygodnia
Tuesday
Martedì
dzień tygodnia
Wednesday
Mercoledì
dzień tygodnia
Thursday
Giovedì
dzień tygodnia
Friday
Venerdì
dzień tygodnia
Saturday
Sabato
dzień tygodnia
Sunday
Domenica
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
primavera
pora roku
summer
estate
pora roku
autumn/fall
autunno
pora roku
winter
inverno
pora roku