Zwroty | portugalski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
Que horas são?
Pytanie o godzinę
It is ___.
São ___.
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
... são oito horas?
pełna godzina
... half past eight.
... são oito e meia.
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
... são oito horas e quinze minutos.
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
... são quinze para as oito.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
Quando?
Pytanie o datę i czas
now
agora
w tej chwili
soon
logo
za niedługo
later
mais tarde
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
faz um ano
czas w stosunku do danego dnia
last month
mês passado
czas w stosunku do danego dnia
last week
semana passada
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
ontem
czas w stosunku do danego dnia
today
hoje
w dniu bieżącym
tomorrow
amanhã
czas w stosunku do danego dnia
next week
semana que vem
czas w stosunku do danego dnia
next year
ano que vem
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
segundo (s)
jednostka czasu
minute(s)
minuto (s)
jednostka czasu
hour(s)
hora (s)
jednostka czasu
day(s)
dia (s)
jednostka czasu
week(s)
semana (s)
jednostka czasu
month(s)
mês (meses)
jednostka czasu
year(s)
ano (s)
jednostka czasu
dawn
amanhecer
pora dnia
morning
manhã
pora dnia
noon
meio-dia
pora dnia
afternoon
tarde
pora dnia
evening
fim de tarde
pora dnia
dusk
anoitecer
pora dnia
night
noite
pora dnia
midnight
meia-noite
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
Segunda-feira
dzień tygodnia
Tuesday
Terça-feira
dzień tygodnia
Wednesday
Quarta-feira
dzień tygodnia
Thursday
Quinta-feira
dzień tygodnia
Friday
Sexta-feira
dzień tygodnia
Saturday
Sábado
dzień tygodnia
Sunday
Domingo
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
primavera
pora roku
summer
verão
pora roku
autumn/fall
outono
pora roku
winter
inverno
pora roku