Zwroty | niemiecki - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
Wieviel Uhr ist es?
Pytanie o godzinę
It is ___.
Es ist ___.
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
... acht Uhr.
pełna godzina
... half past eight.
... halb neun.
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
... viertel nach acht.
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
Wann?
Pytanie o datę i czas
now
jetzt
w tej chwili
soon
bald
za niedługo
later
später
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
vor einem Jahr
czas w stosunku do danego dnia
last month
letzten Monat
czas w stosunku do danego dnia
last week
letzte Woche
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
gestern
czas w stosunku do danego dnia
today
heute
w dniu bieżącym
tomorrow
morgen
czas w stosunku do danego dnia
next week
nächste Woche
czas w stosunku do danego dnia
next year
nächstes Jahr
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
Sekunde(n)
jednostka czasu
minute(s)
Minute(n)
jednostka czasu
hour(s)
Stunde(n)
jednostka czasu
day(s)
Tag(e)
jednostka czasu
week(s)
Woche(n)
jednostka czasu
month(s)
Monat(e)
jednostka czasu
year(s)
Jahr(e)
jednostka czasu
dawn
Sonnenaufgang
pora dnia
morning
Morgen
pora dnia
noon
Mittag
pora dnia
afternoon
Nachmittag
pora dnia
evening
Abend
pora dnia
dusk
Sonnenuntergang
pora dnia
night
Nacht
pora dnia
midnight
Mitternacht
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
Montag
dzień tygodnia
Tuesday
Dienstag
dzień tygodnia
Wednesday
Mittwoch
dzień tygodnia
Thursday
Donnerstag
dzień tygodnia
Friday
Freitag
dzień tygodnia
Saturday
Samstag
dzień tygodnia
Sunday
Sonntag
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
Frühling
pora roku
summer
Sommer
pora roku
autumn/fall
Herbst
pora roku
winter
Winter
pora roku