Zwroty | niderlandzki - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
Hoe laat is het?
Pytanie o godzinę
It is ___.
Het is ___.
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
... acht uur.
pełna godzina
... half past eight.
... half negen.
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
... kwart over acht.
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
... kwart voor acht.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
Wanneer?
Pytanie o datę i czas
now
nu
w tej chwili
soon
binnenkort
za niedługo
later
later
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
een jaar geleden
czas w stosunku do danego dnia
last month
afgelopen maand
czas w stosunku do danego dnia
last week
afgelopen week
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
gisteren
czas w stosunku do danego dnia
today
vandaag
w dniu bieżącym
tomorrow
morgen
czas w stosunku do danego dnia
next week
volgende week
czas w stosunku do danego dnia
next year
volgend jaar
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
seconde(n)
jednostka czasu
minute(s)
minute(n)
jednostka czasu
hour(s)
u(u)r(en)
jednostka czasu
day(s)
dag(en)
jednostka czasu
week(s)
we(e)k(en)
jednostka czasu
month(s)
maand(en)
jednostka czasu
year(s)
ja(a)r(en)
jednostka czasu
dawn
dageraad
pora dnia
morning
ochtend
pora dnia
noon
middag
pora dnia
afternoon
(na)middag
pora dnia
evening
avond
pora dnia
dusk
schemering
pora dnia
night
nacht
pora dnia
midnight
middernacht
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
maandag
dzień tygodnia
Tuesday
dinsdag
dzień tygodnia
Wednesday
woensdag
dzień tygodnia
Thursday
donderdag
dzień tygodnia
Friday
vrijdag
dzień tygodnia
Saturday
zaterdag
dzień tygodnia
Sunday
zondag
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
lente
pora roku
summer
zomer
pora roku
autumn/fall
herfst
pora roku
winter
winter
pora roku