Zwroty | japoński - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
今何時ですか?
Pytanie o godzinę
It is ___.
___時です
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
...八時です
pełna godzina
... half past eight.
...八時半です
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
八時十五分
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
八時四十五分
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
いつ?
Pytanie o datę i czas
now
w tej chwili
soon
すぐ
za niedługo
later
あとで
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
一年前
czas w stosunku do danego dnia
last month
先月
czas w stosunku do danego dnia
last week
先週
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
昨日
czas w stosunku do danego dnia
today
今日
w dniu bieżącym
tomorrow
明日
czas w stosunku do danego dnia
next week
来週
czas w stosunku do danego dnia
next year
来年
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
jednostka czasu
minute(s)
jednostka czasu
hour(s)
時間
jednostka czasu
day(s)
jednostka czasu
week(s)
jednostka czasu
month(s)
jednostka czasu
year(s)
jednostka czasu
dawn
夜明け
pora dnia
morning
pora dnia
noon
pora dnia
afternoon
午後
pora dnia
evening
夕方
pora dnia
dusk
明け方
pora dnia
night
pora dnia
midnight
夜中
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
月曜日
dzień tygodnia
Tuesday
火曜日
dzień tygodnia
Wednesday
水曜日
dzień tygodnia
Thursday
木曜日
dzień tygodnia
Friday
金曜日
dzień tygodnia
Saturday
土曜日
dzień tygodnia
Sunday
日曜日
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
pora roku
summer
pora roku
autumn/fall
pora roku
winter
pora roku