Zwroty | hindi - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
Pytanie o godzinę
It is ___.
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
pełna godzina
... half past eight.
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
Pytanie o datę i czas
now
w tej chwili
soon
za niedługo
later
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
czas w stosunku do danego dnia
last month
czas w stosunku do danego dnia
last week
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
czas w stosunku do danego dnia
today
w dniu bieżącym
tomorrow
czas w stosunku do danego dnia
next week
czas w stosunku do danego dnia
next year
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
jednostka czasu
minute(s)
jednostka czasu
hour(s)
jednostka czasu
day(s)
jednostka czasu
week(s)
jednostka czasu
month(s)
jednostka czasu
year(s)
jednostka czasu
dawn
pora dnia
morning
pora dnia
noon
pora dnia
afternoon
pora dnia
evening
pora dnia
dusk
pora dnia
night
pora dnia
midnight
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
dzień tygodnia
Tuesday
dzień tygodnia
Wednesday
dzień tygodnia
Thursday
dzień tygodnia
Friday
dzień tygodnia
Saturday
dzień tygodnia
Sunday
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
pora roku
summer
pora roku
autumn/fall
pora roku
winter
pora roku