Zwroty | francuski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

What time is it?
Quelle heure est-il ?
Pytanie o godzinę
It is ___.
Il est ___.
Informowanie która jest godzina
... eight o'clock.
... huit heures.
pełna godzina
... half past eight.
... huit heures et demie.
pół godziny po pełnej godzinie
... quarter past eight.
... huit heures et quart.
kwadrans po pełnej godzinie
... quarter to eight.
... huit heures moins le quart.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

When?
Quand ?
Pytanie o datę i czas
now
maintenant
w tej chwili
soon
bientôt
za niedługo
later
plus tard
po upływie jakiegoś czasu
a year ago
l'an dernier
czas w stosunku do danego dnia
last month
le mois dernier
czas w stosunku do danego dnia
last week
la semaine dernière
czas w stosunku do danego dnia
yesterday
hier
czas w stosunku do danego dnia
today
aujourd'hui
w dniu bieżącym
tomorrow
demain
czas w stosunku do danego dnia
next week
la semaine prochaine
czas w stosunku do danego dnia
next year
l'an prochain
czas w stosunku do danego dnia
second(s)
seconde(s)
jednostka czasu
minute(s)
minute(s)
jednostka czasu
hour(s)
heure(s)
jednostka czasu
day(s)
jour(s)
jednostka czasu
week(s)
semaine(s)
jednostka czasu
month(s)
mois
jednostka czasu
year(s)
année(s)
jednostka czasu
dawn
aube
pora dnia
morning
matin
pora dnia
noon
midi
pora dnia
afternoon
après-midi
pora dnia
evening
soirée
pora dnia
dusk
crépuscule
pora dnia
night
nuit
pora dnia
midnight
minuit
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Monday
lundi
dzień tygodnia
Tuesday
mardi
dzień tygodnia
Wednesday
mercredi
dzień tygodnia
Thursday
jeudi
dzień tygodnia
Friday
vendredi
dzień tygodnia
Saturday
samedi
dzień tygodnia
Sunday
dimanche
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

spring
printemps
pora roku
summer
été
pora roku
autumn/fall
automne
pora roku
winter
hiver
pora roku