Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita. Con affetto.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Ormai la frittata è fatta. Auguroni!
Congratulations on tying the knot!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Ormai hai detto "sì". Tanti auguri.
Congratulations on saying your "I do's"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulazioni agli sposi.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Tanti auguri
Congratulations on your engagement!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Auguri ai novelli fidanzati!
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
I nostri migliori auguri in questa nuova fase della vostra vita.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Tanti tanti auguri per una vita felice insieme.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
A quando le nozze?? Tanti auguri!
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Tanti auguri
Birthday greetings!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Buon Compleanno!
Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Cento di questi giorni!
Many happy returns!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Auguroni
Wishing you every happiness on your special day.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo giorno. Auguri!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Ti auguro un felice compleanno!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Felice anniversario!
Happy Anniversary!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Buon anniversario di...
Happy…Anniversary!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
Dopo ...anni siete ancora inseparabili. I nostri migliori auguri!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Tanti auguri per le vostre Nozze di Cristallo
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Tanti auguri per le vostre Nozze d'Argento
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Tanti auguri per le vostre Nozze di Smeraldo
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Tanti auguri per le vostre Nozze di Perle
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Tanti auguri per le vostre Nozze di Zaffiro
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Tanti auguri per le vostre Nozze d'Oro
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Tanti auguri per le vostre Nozze di Diamante
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Buona Guarigione
Get well soon.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
Rimettiti presto
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ogólne życzenia zdrowia
Ti auguriamo tutti una pronta guarigione!
We hope that you will be up and about in no time.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Rimettiti al più presto.
Thinking of you. May you feel better soon.
Ogólne życzenia zdrowia
Da parte di tutti noi, i migliori auguri di pronta guarigione.
From everybody at…, get well soon.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Rimettiti presto. Tanti auguri da parte di tutti noi.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulazioni per...
Congratulations on…
Ogólny zwrot z gratulacjami
Ti auguro il meglio per il tuo futuro
I wish you the best of luck and every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Ti auguro un gran successo in...
I wish you every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Ti inviamo le nostre più sentite congratulazioni per...
We would like to send you our congratulations on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Complimenti!
Well done on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Complimenti per aver superato il test di guida!
Congratulations on passing your driving test!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Complimenti. Sapevamo che ce l'avresti fatta!
Well done. We knew you could do it.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Bravo!
Congrats!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Complimenti dottore!
Congratulations on your graduation!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulazioni per il risultato!
Congratulations on passing your exams!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Secchione! Ottimo lavoro!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Complimenti dottore e buona fortuna nel mondo del lavoro
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Complimenti e tanti auguri per il futuro
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Complimenti per il risultato raggiunto e tanti auguri per la tua carriera futura
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Complimenti, ti auguro il meglio in questa nuova esperienza!
Well done on getting into University. Have a great time!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

La perdita da voi subita è per noi motivo di dolore e di sincera commozione. Con affetto.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia che vi ha colpito.
We are so very sorry to hear about your loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è per noi motivo di dolore. Vogliate gradire le nostre più sentite condoglianze.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Ci uniamo al vostro dolore per la prematura perdita del caro/della cara...
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in una così triste circostanza.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
In una simile circostanza dove le parole sono inutili, ci uniamo con tanto affetto al vostro dolore.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

Tanti tanti auguri per questo nuovo lavoro
We wish you the best of luck in your new job at…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
Da parte di tutti noi, buona fortuna per il nuovo lavoro!
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
In bocca al lupo per il nuovo lavoro!
We wish you the best of luck in your new position of…
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
I nostri migliori auguri per il tuo nuovo lavoro.
We wish you every success for your latest career move.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Complimenti per il nuovo lavoro!
Congratulations on getting the job!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
In bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro
Good luck on your first day at…
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

Le più vive e cordiali felicitazioni per il lieto evento!
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Auguroni al nuovo nato/al nuovo arrivato!
Congratulations on your new arrival!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Tanti auguri alla nuova mamma.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Cordiali felicitazioni per la nascita della vostra splendida creatura.
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più veri, di fortuna, buona salute e felicità.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Grazie tante per...
Many thanks for…
Używane w ogólnych podziękowaniach
Vorrei ringraziarti a nome mio e di...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
Non so davvero come ringraziarti per aver...
I really don't know how to thank you for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Un piccolo pensierino per ringraziarti...
As a small token of our gratitude…
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
Grazie per aver...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Ti siamo riconoscenti per aver...
We are very grateful to you for…
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Di niente. Anzi siamo noi ad essertene grati!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Season's greetings from…
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Buona Pasqua!
Happy Easter!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Buon Giorno del Ringraziamento
Happy Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Buon Anno!
Happy New Year!
Używane podczas Nowego Roku
Buone Vacanze!
Happy Holidays!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Felice Hanukkah
Happy Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
Felice Diwali
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Buon Natale!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku