Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Chúc hai bạn hạnh phúc!
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Chúc mừng sinh nhật!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Sinh nhật vui vẻ!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Chúc mừng sinh nhật!
Nog vele jaren!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Chúc mừng đám cưới San hô!
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Chúc bạn chóng bình phục!
Beterschap.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
Chúc bạn chóng khỏe.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Ogólne życzenia zdrowia
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Mong bạn sớm khỏe lại.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Ogólne życzenia zdrowia
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Chúc mừng bạn đã...
Van harte gefeliciteerd met ...
Ogólny zwrot z gratulacjami
Chúc bạn may mắn và thành công với...
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Chúc bạn thành công trên con đường...
Ik wens jou alle succes met ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Làm... tốt lắm!
Gefeliciteerd met ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Chúc mừng!
Gefeli!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Chúc bạn thành công với công tác mới.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Hartelijk bedankt voor ...
Używane w ogólnych podziękowaniach
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Fijne feestdagen wensen ...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Vrolijk Pasen!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Fijne Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Chúc mừng năm mới!
Gelukkig Nieuwjaar!
Używane podczas Nowego Roku
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Fijne feestdagen!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Chúc mừng lễ Hannukah!
Fijne Chanoeka!
Używane podczas Święta Chanuki
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku