Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
결혼을 너무너무 축하한다!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันแต่งงาน
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ!
약혼을 축하드립니다!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในงานหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันทั้งสองคน
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งสองคน
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงานหรือยัง?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

สุขสันต์วันเกิด!
생일 축하합니다!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
สุขสันต์วันเกิด!
생일 축하!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
행복한 생일날 되세요!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของคุณ
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ สุขสันต์วันเกิด!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขในเทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
สุขสันต์วันครบรอบ!
기념일을 축하드립니다!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
สุขสันต์วันครอบรอบ!
행복한 ... 기념일 되세요!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม สุขสันต์วันครบรอบ!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานครบรอบของคุณ!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงานแต่งงานของคุณ
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่งงานของคุณ
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

ขอให้หายเร็วๆนะ
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Ogólne życzenia zdrowia
เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นในเวลารวดเร็ว
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
นึกถึงคุณ ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Ogólne życzenia zdrowia
จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
ขอให้หายเร็วๆนะ ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

ขอแสดงความยินดีกับ...
...를 축하합니다.
Ogólny zwrot z gratulacjami
ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำเร็จใน...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จใน...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
...를 축하드립니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
เยี่ยมมากกับ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่านด้วย!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
เยี่ยมมาก พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได้
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
ขอแสดงความยินดีด้วย!
축하!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษาของคุณ!
졸업을 축하합니다!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบผ่าน!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและขอให้คุณโชคดีในอนาคต
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงานของคุณในอนาคต
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คุณให้คุณมีความสุข!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวร้ายครั้งนี้
안타까운 마음을 전합니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่างสุดซึ้ง
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้วย
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของคุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้วย
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่คุณได้รับที่...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโชคดีในงานใหม่ของคุณ
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่งใหม่ของ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ
하는 일마다 성공하길 바래.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณด้วย
새 직장 얻은 것 축하해!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในสมาชิก!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและบุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของลูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีมากแน่ๆ
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

ขอบคุณมากสำหรับ...
깊은 감사드립니다.
Używane w ogólnych podziękowaniach
้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของฉันและตัวฉันเอง
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่างไรสำหรับ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...สำหรับ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

การทักทายตามโอกาสจาก...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
สุขสันต์วันอีสเตอร์!
행복한 부활절 되세요!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
행복한 추수감사절 되세요!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
สุขสันต์วันปีใหม่!
행복한 새해 되세요!
Używane podczas Nowego Roku
สุขสันต์วันหยุด!
행복한 휴일되세요!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
สุขสันต์วันฮานูก้า!
행복한 하누카 되세요!
Używane podczas Święta Chanuki
สุขสันต์เทศกาลดิวาลี ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันคริสต์มาส!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku