Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Die allerbesten Wünsche zur Hochzeit, viel Freude und Glück.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Hochzeit!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Wir gratulieren zu Eurem Ja-Wort!
Gratulojn pro diri "jes"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Wir gratulieren der Braut und dem Bräutigam ganz herzlich zur Hochzeit!
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Verlobung!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Verlobung und alles Gute für Eure gemeinsame Zukunft!
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Bleibt so glücklich wie Ihr heute seid.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Mögt Ihr gemeinsam glücklich werden.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Habt Ihr schon entschieden, wann die Hochzeit stattfinden wird?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Glückwunsch zum Geburtstag!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Alles Gute zum Geburtstag!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Alles Gute zu Deinem Ehrentag.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Mögen all Deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles Gute zum Geburtstag!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Alles Glück der Welt wünsche ich Dir an diesem Tag. Genieße Deinen Geburtstag!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Alles Gute zum Jahrestag!
Feliĉa datreveno!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Alles Gute zum ... Jahrestag!
Feliĉa... datreveno!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
... Jahre und immer noch wie am ersten Tag. Alles Gute zum Jahrestag!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Herzlichen Glückwunsch zur Porzellanhochzeit!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Herzlichen Glückwunsch zur Rubinhochzeit!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Herzlichen Glückwunsch zur Perlenhochzeit!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Herzlichen Glückwunsch zur Leinwandhochzeit!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Gute Besserung!
Saniĝus baldaŭ.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
Ich hoffe auf Deine rasche und baldige Genesung.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Ogólne życzenia zdrowia
Wir hoffen, dass Du im Nu wieder auf die Beine kommst.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Ich denke an Dich. Ich hoffe, dass es Dir bald wieder besser geht.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Ogólne życzenia zdrowia
Alle bei... wünschen Dir gute Besserung.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Gute Besserung! Jeder hier bei... grüßt Dich herzlich.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Herzlichen Glückwunsch zu...
Gratulojn pro...
Ogólny zwrot z gratulacjami
Ich wünsche Dir viel Glück und viel Erfolg bei...
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei...
Mi deziras al vi sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Wir möchten Dir ganz herzlich zu ... gratulieren.
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Glückwunsch zu...
Bonege por...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenden Fahrprüfung!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Glückwunsch! Wir wussten, dass Du es schaffst.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Gratuliere!
Feliĉoj!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Herzlichen Glückwunsch zum Studienabschluss!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Herzlichen Glückwünsch zur bestandenen Prüfung!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Was bist Du für ein cleveres Kerlchen! Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!
Bonege kun via ekzameno!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Masterstudiums und viel Glück in der Arbeitswelt.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Glückwunsch zu den großartigen Prüfungsergebnissen und alles Gute für die Zukunft.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Herzlichen Glückwunsch zu Deinen Prüfungsergebnissen und alles Gute für Deine zukünftige Karriere!
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Glückwunsch zur Aufnahme an der Universität. Viel Spaß!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

Wir sind alle tief erschüttert über den plötzlichen Tod von... und möchten Dir unser aufrichtiges Beileid aussprechen.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
Mit tiefer Trauer haben wir von Deinem schmerzlichen Verlust erfahren.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Ich möchte Dir meine aufrichtige Anteilnahme an diesem dunklen Tag aussprechen.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Wir sind erschüttert und zutiefst betrübt über den vorzeitigen Tod Deines Sohns/Deiner Tocher/Deines Ehemanns/Deiner Ehefrau, ... .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
An diesem schweren Tag möchten wir Dir unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aussprechen.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Unsere Gedanken begleiten Dich und Deine Familie durch die schwere Zeit des Verlustes.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

Wir wünschen Dir viel Erfolg in Deiner neuen Arbeit bei...
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
Alle bei... wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner neuen Arbeit.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Wir wünschen Dir viel Erfolg in Deiner neuen Position als...
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Wir wünschen Dir viel Erfolg mit Deinem jüngsten Karriere-Schritt.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Herzlichen Glückwunsch zur neuen Position!
Gratuloj por akirai la laboron!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Viel Glück an Deinem ersten Arbeitstag bei...
Bona fortuno sur via unua tago en...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

Wir haben uns sehr über die Geburt Eures kleinen Jungen/Mädchens gefreut. Wir gratulieren!
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Wir gratulieren zu Eurem Neuankömmling!
Gratulojn pro via nova alveno!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
An die glückliche Mutter. Herzliche Grüße an Dich und Deinen Sohn/Deine Tochter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Eures süßen kleinen Jungen/Mädchens!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
An die stolzen Eltern von... . Ich gratuliere zu Eurem Neuankömmling. Ich bin sicher, dass Ihr wundervolle Eltern sein werdet.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Vielen Dank für...
Multajn dankojn por...
Używane w ogólnych podziękowaniach
Ich möchte Dir/Euch im Namen meines Mannes/meiner Frau und mir danken...
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
Ich weiss wirklich nicht, wie ich Dir für ... danken soll.
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit...
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
Wir möchten ... unseren herzlichen Dank für ... aussprechen.
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Wir sind Dir sehr dankbar, dass...
Ni tre dankas vin pro...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Nichts zu danken! Im Gegenteil: Wir haben Dir zu danken!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Frohe Feiertage wünschen...
Sezonaj salutoj el...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Frohe Ostern!
Feliĉan Paskon!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Frohes Erntedankfest!
Feliĉan Dankofeston
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Frohes neues Jahr!
Feliĉan Novjaron!
Używane podczas Nowego Roku
Frohe Feiertage!
Feliĉaj Ferioj!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Frohe Chanukka!
Feliĉa Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
Frohes Diwali! Möge dieses Diwali so leuchtend wie immer sein.
Feliĉa Divali al vi.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Frohe Weihnachten!
Feliĉan Kristnaskon!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku