Zwroty | wietnamski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Chúc hai bạn hạnh phúc!
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Chúc mừng sinh nhật!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Sinh nhật vui vẻ!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Nog vele jaren!
Chúc mừng sinh nhật!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Chúc mừng đám cưới San hô!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Beterschap.
Chúc bạn chóng bình phục!
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Chúc bạn chóng khỏe.
Ogólne życzenia zdrowia
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Mong bạn sớm khỏe lại.
Ogólne życzenia zdrowia
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Van harte gefeliciteerd met ...
Chúc mừng bạn đã...
Ogólny zwrot z gratulacjami
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Chúc bạn may mắn và thành công với...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Ik wens jou alle succes met ...
Chúc bạn thành công trên con đường...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Gefeliciteerd met ...
Làm... tốt lắm!
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Gefeli!
Chúc mừng!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Chúc bạn thành công với công tác mới.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Hartelijk bedankt voor ...
Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Używane w ogólnych podziękowaniach
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Fijne feestdagen wensen ...
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Vrolijk Pasen!
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Fijne Thanksgiving!
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Gelukkig Nieuwjaar!
Chúc mừng năm mới!
Używane podczas Nowego Roku
Fijne feestdagen!
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Fijne Chanoeka!
Chúc mừng lễ Hannukah!
Używane podczas Święta Chanuki
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku