Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
결혼을 너무너무 축하한다!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

약혼을 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

생일 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
생일 축하!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
행복한 생일날 되세요!
Nog vele jaren!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
기념일을 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
행복한 ... 기념일 되세요!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Beterschap.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Ogólne życzenia zdrowia
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Ogólne życzenia zdrowia
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

...를 축하합니다.
Van harte gefeliciteerd met ...
Ogólny zwrot z gratulacjami
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Ik wens jou alle succes met ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
...를 축하드립니다.
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
...를 했다니, 축하드립니다.
Gefeliciteerd met ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
축하!
Gefeli!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

졸업을 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
안타까운 마음을 전합니다.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
하는 일마다 성공하길 바래.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 직장 얻은 것 축하해!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

깊은 감사드립니다.
Hartelijk bedankt voor ...
Używane w ogólnych podziękowaniach
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Fijne feestdagen wensen ...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 부활절 되세요!
Vrolijk Pasen!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
행복한 추수감사절 되세요!
Fijne Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
행복한 새해 되세요!
Gelukkig Nieuwjaar!
Używane podczas Nowego Roku
행복한 휴일되세요!
Fijne feestdagen!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
행복한 하누카 되세요!
Fijne Chanoeka!
Używane podczas Święta Chanuki
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)