Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
결혼을 너무너무 축하한다!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Gratulojn pro diri "jes"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

약혼을 축하드립니다!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

생일 축하합니다!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
생일 축하!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
행복한 생일날 되세요!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
기념일을 축하드립니다!
Feliĉa datreveno!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
행복한 ... 기념일 되세요!
Feliĉa... datreveno!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Saniĝus baldaŭ.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Ogólne życzenia zdrowia
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Ogólne życzenia zdrowia
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

...를 축하합니다.
Gratulojn pro...
Ogólny zwrot z gratulacjami
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Mi deziras al vi sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
...를 축하드립니다.
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
...를 했다니, 축하드립니다.
Bonege por...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
축하!
Feliĉoj!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

졸업을 축하합니다!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Bonege kun via ekzameno!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
안타까운 마음을 전합니다.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
하는 일마다 성공하길 바래.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 직장 얻은 것 축하해!
Gratuloj por akirai la laboron!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Bona fortuno sur via unua tago en...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gratulojn pro via nova alveno!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

깊은 감사드립니다.
Multajn dankojn por...
Używane w ogólnych podziękowaniach
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Ni tre dankas vin pro...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Sezonaj salutoj el...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 부활절 되세요!
Feliĉan Paskon!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
행복한 추수감사절 되세요!
Feliĉan Dankofeston
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
행복한 새해 되세요!
Feliĉan Novjaron!
Używane podczas Nowego Roku
행복한 휴일되세요!
Feliĉaj Ferioj!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
행복한 하누카 되세요!
Feliĉa Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Feliĉa Divali al vi.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)