Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
결혼을 너무너무 축하한다!
恭喜喜结连理!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
祝你们百年好合!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
恭祝新郎新娘永结同心。
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

약혼을 축하드립니다!
恭喜你们订婚!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

생일 축하합니다!
生日问候!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
생일 축하!
生日快乐!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
행복한 생일날 되세요!
笑口常开!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
愿你心想事成,生日快乐!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
기념일을 축하드립니다!
纪念日快乐!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
행복한 ... 기념일 되세요!
...纪念日快乐!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
瓷婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
银婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
红宝石婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
珍珠婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
珊瑚婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
金婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
钻石婚纪念日快乐!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
早日康复
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
希望你早日康复。
Ogólne życzenia zdrowia
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
我们祝愿你尽快康复。
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
挂念你,愿你早日康复。
Ogólne życzenia zdrowia
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
来自...每个人的祝福,早日康复。
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

...를 축하합니다.
祝愿你...
Ogólny zwrot z gratulacjami
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
祝福你一切顺利并在...方面成功
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
我祝你在...方面成功
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
...를 축하드립니다.
我们就...向你表示祝贺
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
...를 했다니, 축하드립니다.
...做得好!
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
恭喜通过驾照考试!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
做得好!我们就知道你能做到。
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
축하!
恭喜!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

졸업을 축하합니다!
恭喜毕业!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
시험에 통과한 것을 축하합니다!
恭喜通过考试!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
안타까운 마음을 전합니다.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
祝你在...的新工作一切顺利
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
我们祝你在...该职位中一切顺利
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
하는 일마다 성공하길 바래.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 직장 얻은 것 축하해!
恭喜获得这个工作!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
祝在...的第一天工作顺利
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
恭喜喜得贵子/千金。
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
恭喜您喜获贵子/千金。
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

깊은 감사드립니다.
谢谢...
Używane w ogólnych podziękowaniach
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
我真不知道怎么感谢您...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
为表达我们的心意...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
对...我们非常感谢你
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

...에서 보내는 시즌 축하 인사
来自...的节日问候
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
圣诞快乐,新年快乐!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 부활절 되세요!
复活节快乐!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
행복한 추수감사절 되세요!
感恩节快乐!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
행복한 새해 되세요!
新年快乐!
Używane podczas Nowego Roku
행복한 휴일되세요!
假日愉快!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
행복한 하누카 되세요!
光明节快乐!
Używane podczas Święta Chanuki
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)