Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
결혼을 너무너무 축하한다!
Congratulations on tying the knot!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Congratulations on saying your "I do's"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

약혼을 축하드립니다!
Congratulations on your engagement!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

생일 축하합니다!
Birthday greetings!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
생일 축하!
Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
행복한 생일날 되세요!
Many happy returns!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Wishing you every happiness on your special day.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
기념일을 축하드립니다!
Happy Anniversary!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
행복한 ... 기념일 되세요!
Happy…Anniversary!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Get well soon.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ogólne życzenia zdrowia
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
We hope that you will be up and about in no time.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Thinking of you. May you feel better soon.
Ogólne życzenia zdrowia
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
From everybody at…, get well soon.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

...를 축하합니다.
Congratulations on…
Ogólny zwrot z gratulacjami
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
I wish you the best of luck and every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
I wish you every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
...를 축하드립니다.
We would like to send you our congratulations on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
...를 했다니, 축하드립니다.
Well done on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Congratulations on passing your driving test!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Well done. We knew you could do it.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
축하!
Congrats!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

졸업을 축하합니다!
Congratulations on your graduation!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Congratulations on passing your exams!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Well done on getting into University. Have a great time!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
안타까운 마음을 전합니다.
We are so very sorry to hear about your loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
We wish you the best of luck in your new job at…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
We wish you the best of luck in your new position of…
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
하는 일마다 성공하길 바래.
We wish you every success for your latest career move.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
새 직장 얻은 것 축하해!
Congratulations on getting the job!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Good luck on your first day at…
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Congratulations on your new arrival!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

깊은 감사드립니다.
Many thanks for…
Używane w ogólnych podziękowaniach
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
I really don't know how to thank you for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
As a small token of our gratitude…
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
We are very grateful to you for…
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Season's greetings from…
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
행복한 부활절 되세요!
Happy Easter!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
행복한 추수감사절 되세요!
Happy Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
행복한 새해 되세요!
Happy New Year!
Używane podczas Nowego Roku
행복한 휴일되세요!
Happy Holidays!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
행복한 하누카 되세요!
Happy Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)