Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

おめでとうございます。末永くお幸せに。
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
おめでとうございます。どうぞお幸せに。
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
結婚おめでとう!彼と一緒になれてよかったね。
Gratulojn pro ligante la nodon!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
結婚おめでとう!願いがかなってよかったね。
Gratulojn pro diri "jes"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
結婚おめでとう。末永くお幸せに。
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

婚約おめでとう!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
婚約おめでとうございます。お二人の幸せをお祈りしています。
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
婚約おめでとうざいます。お二人もさぞかし幸せそうなことでしょう。
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
婚約おめでとうございます。お二人の幸せをお祈りしています。
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
婚約おめでとう。結婚式はいつにするかもう決めた?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

誕生日おめでとう!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
誕生日おめでとう!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
誕生日おめでとう!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
あなたの誕生日が幸せな日になりますように。
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
たくさんの幸せが訪れますように。誕生日おめでとう!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
あなたの誕生日が素敵な日になりますように!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
記念日おめでとう!
Feliĉa datreveno!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
・・・・周年おめでとう!
Feliĉa... datreveno!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
結婚・・・・周年記念日おめでとう!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
結婚20周年おめでとう!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
銀婚記念日おめでとう!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
ルビー婚記念日おめでとう!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
真珠婚記念日おめでとう!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
珊瑚婚記念日おめでとう!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
金婚記念日おめでとう!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
ダイヤモンド婚記念日おめでとう!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

早くよくなってね。
Saniĝus baldaŭ.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
一刻も早く良くなることを願っています。
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Ogólne życzenia zdrowia
私たちはあなたが早くよくなって戻ってきてくれることを願っています。
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
はやく元気になってください。
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Ogólne życzenia zdrowia
早く元気になってください。・・・・のみんなより。
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
早く元気になってください。・・・・のみんなより。
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

・・・・おめでとう。
Gratulojn pro...
Ogólny zwrot z gratulacjami
・・・・がうまくいくように祈っています。
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
・・・・が成功するように祈っています。
Mi deziras al vi sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
・・・・おめでとう。
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
・・・・お疲れ様。
Bonege por...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
卒業検定合格おめでとう!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
お疲れ様。頑張ったね。
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
おめでとう!
Feliĉoj!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

卒業おめでとう!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
試験合格おめでとう!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
試験おつかれさま。すごく頭いいね!
Bonege kun via ekzameno!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
大学院卒業おめでとう!将来の活躍を期待しています。
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
合格おめでとう!これからも頑張ってね。
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
試験おつかれさま。これからも頑張ってね。
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
大学合格おめでとう。大学生活楽しんでね。
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

・・・・様の突然の訃報に接し、言葉を失っています。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
謹んでお悔やみを申し上げます。
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
・・・・様のご逝去を悼み、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
在りし日のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
ご遺族の皆様に謹んでおくやみを申し上げますと共に、心より御冥福をお祈り申し上げます。
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

新しい仕事での成功を祈っています。
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
新しい職場でも頑張ってください。・・・・一同より。
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
・・・・としての成功を祈っています。
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
私たちは新しい職場でのあなたの成功を祈っています。
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
仕事が見つかってよかったね!
Gratuloj por akirai la laboron!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
・・・・で良いスタートを切れますように。
Bona fortuno sur via unua tago en...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

新しい男の子/女の子の誕生を聞いて私もとてもうれしいです。
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
赤ちゃんのご誕生おめでとうございます!
Gratulojn pro via nova alveno!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
新米のママへ。赤ちゃんの健やかなご成長をお祈りします。
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
元気な男の子/美しい女の子のご誕生おめでとうございます。
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
おめでとう、・・・・夫婦。いい両親になってください。
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

・・・・をどうもありがとう。
Multajn dankojn por...
Używane w ogólnych podziękowaniach
私と夫/妻はあなたに感謝しています。
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
・・・・をしてくれて本当にありがとう。
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
ほんのお礼のしるしです。
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
・・・・に・・・・のことでとても感謝しています。
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
・・・・を本当にどうもありがとうございます。
Ni tre dankas vin pro...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
それどころかあなたに感謝してます!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

・・・・から季節のあいさつです。
Sezonaj salutoj el...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
メリークリスマス!明けましておめでとう!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
イースターおめでとう!
Feliĉan Paskon!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
よい感謝祭をお過ごしください/感謝祭おめでとう
Feliĉan Dankofeston
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
明けましておめでとう!
Feliĉan Novjaron!
Używane podczas Nowego Roku
楽しい休暇をお過ごしください。
Feliĉaj Ferioj!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
ハヌカーおめでとう!
Feliĉa Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
ディーワーリーおめでとう!この日が良いものになりますように。
Feliĉa Divali al vi.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
メリークリスマス!
Feliĉan Kristnaskon!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
メリークリスマス&ハッピーニューイヤー
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku