Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी रहो.
ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
सुमंगली भव
ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
शादी मुबारक
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
शादी मुबारक
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันแต่งงาน
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

सगाई मुबारक
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.
ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในงานหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันทั้งสองคน
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.
ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งสองคน
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงานหรือยัง?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

जन्मदिन मुबारक हो
สุขสันต์วันเกิด!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
जन्मदिन मुबारक हो
สุขสันต์วันเกิด!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
जन्मदिन मुबारक हो
ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
तुम जियो हज़ारों साल
ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของคุณ
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक
ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ สุขสันต์วันเกิด!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
जन्मदिन मुबारक हो
ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขในเทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
सालगिरह मुबारक हो.
สุขสันต์วันครบรอบ!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
सालगिरह मुबारक हो
สุขสันต์วันครอบรอบ!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.
...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม สุขสันต์วันครบรอบ!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
२० वी सालगिरह मुबारक हो
ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานครบรอบของคุณ!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่งงานของคุณ
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
ขอให้หายเร็วๆนะ
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Ogólne życzenia zdrowia
हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นในเวลารวดเร็ว
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
นึกถึงคุณ ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว
Ogólne życzenia zdrowia
... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
ขอให้หายเร็วๆนะ ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

... के लिए बधाईयाँ
ขอแสดงความยินดีกับ...
Ogólny zwrot z gratulacjami
मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำเร็จใน...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จใน...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
เยี่ยมมากกับ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่านด้วย!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
เยี่ยมมาก พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได้
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
बढिया है!
ขอแสดงความยินดีด้วย!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษาของคุณ!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบผ่าน!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
तुम तो बडे बुद्धिमान निकले
ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम करोगे
ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम करोगे
เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและขอให้คุณโชคดีในอนาคต
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम करोगे
ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงานของคุณในอนาคต
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना
ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คุณให้คุณมีความสุข!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.
เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
... की बात सुनकर जी थम गया.
เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวร้ายครั้งนี้
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
... के बारे में सुनकर बडा दुख है.
ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่างสุดซึ้ง
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद हमारे दिल में सदा रहेगी.
เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.
กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้วย
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.
เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของคุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้วย
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.
เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่คุณได้รับที่...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं
จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโชคดีในงานใหม่ของคุณ
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो
เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่งใหม่ของ...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो
เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณด้วย
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो
เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในสมาชิก!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी
สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและบุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
बधाई हो!
ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของลูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีมากแน่ๆ
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ขอบคุณมากสำหรับ...
Używane w ogólnych podziękowaniach
... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!
้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของฉันและตัวฉันเอง
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่างไรสำหรับ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.
เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...สำหรับ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
हम आपके आभारी है... के लिए.
เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.
ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.
การทักทายตามโอกาสจาก...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
ईस्टर मुबारक!
สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
थैंक्सगिविंग मुबारक!
สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
नया साल मुबारक हो!
สุขสันต์วันปีใหม่!
Używane podczas Nowego Roku
हैपी हॉलिडेस!
สุขสันต์วันหยุด!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
हनूका की शुभकामनाएं!
สุขสันต์วันฮานูก้า!
Używane podczas Święta Chanuki
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.
สุขสันต์เทศกาลดิวาลี ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)