Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

祝贺,愿你们幸福快乐。
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
恭喜喜结连理!
Congratulations on tying the knot!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
祝你们百年好合!
Congratulations on saying your "I do's"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
恭祝新郎新娘永结同心。
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

恭喜你们订婚!
Congratulations on your engagement!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
祝贺你们订婚并一切顺利。
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

生日问候!
Birthday greetings!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
生日快乐!
Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
笑口常开!
Many happy returns!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Wishing you every happiness on your special day.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
愿你心想事成,生日快乐!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
纪念日快乐!
Happy Anniversary!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
...纪念日快乐!
Happy…Anniversary!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
瓷婚纪念日快乐!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
银婚纪念日快乐!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
红宝石婚纪念日快乐!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
珍珠婚纪念日快乐!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
珊瑚婚纪念日快乐!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
金婚纪念日快乐!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
钻石婚纪念日快乐!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

早日康复
Get well soon.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
希望你早日康复。
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ogólne życzenia zdrowia
我们祝愿你尽快康复。
We hope that you will be up and about in no time.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
挂念你,愿你早日康复。
Thinking of you. May you feel better soon.
Ogólne życzenia zdrowia
来自...每个人的祝福,早日康复。
From everybody at…, get well soon.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

祝愿你...
Congratulations on…
Ogólny zwrot z gratulacjami
祝福你一切顺利并在...方面成功
I wish you the best of luck and every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
我祝你在...方面成功
I wish you every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
我们就...向你表示祝贺
We would like to send you our congratulations on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
...做得好!
Well done on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
恭喜通过驾照考试!
Congratulations on passing your driving test!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
做得好!我们就知道你能做到。
Well done. We knew you could do it.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
恭喜!
Congrats!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

恭喜毕业!
Congratulations on your graduation!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
恭喜通过考试!
Congratulations on passing your exams!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
谁这么聪明,考试考得真棒!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Well done on getting into University. Have a great time!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
We are so very sorry to hear about your loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

祝你在...的新工作一切顺利
We wish you the best of luck in your new job at…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
我们祝你在...该职位中一切顺利
We wish you the best of luck in your new position of…
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
We wish you every success for your latest career move.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
恭喜获得这个工作!
Congratulations on getting the job!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
祝在...的第一天工作顺利
Good luck on your first day at…
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
恭喜喜得贵子/千金。
Congratulations on your new arrival!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
恭喜您喜获贵子/千金。
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

谢谢...
Many thanks for…
Używane w ogólnych podziękowaniach
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
我真不知道怎么感谢您...
I really don't know how to thank you for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
为表达我们的心意...
As a small token of our gratitude…
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
对...我们非常感谢你
We are very grateful to you for…
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

来自...的节日问候
Season's greetings from…
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
圣诞快乐,新年快乐!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
复活节快乐!
Happy Easter!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
感恩节快乐!
Happy Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
新年快乐!
Happy New Year!
Używane podczas Nowego Roku
假日愉快!
Happy Holidays!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
光明节快乐!
Happy Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
圣诞节快乐!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
圣诞节快乐,新年快乐!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku