Zwroty | szwedzki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
Grattis till giftermålet!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
Grattis till att ni sagt ja!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
Grattis till förlovningen!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
Födelsedagshälsningar!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
Grattis på födelsedagen!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
Ha den äran!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
Grattis på årsdagen!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
Krya på dig!
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
Gratulationer på/till ...
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
Jag önskar dig lycka till med ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
Jag önskar dig all framgång i ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
Bra gjort med ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
Grattis till avklarad uppkörning!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
Grattis!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
Grattis till examen!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
Grattis till de godkända examensproven!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
Grattis till det nya jobbet!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
Lycka till på din första dag på/hos ...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
Grattis till familjens nytillskott!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
Tusen tack för ...
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
Glad Påsk!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
Glad tacksägelse!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
Gott Nytt År!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
God Jul!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku