Zwroty | polski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze!
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulacje młodej parze i szczęścia na wspólnej drodze życia!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
Gratuluję zaręczyn!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na nadchodzącej drodze życia
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli razem tak szczęśliwi, jak teraz.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratuluję zaręczyn! Czy już wyznaczyliście datę ślubu?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
Urodzinowe Życzenia!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
Wszystkiego Najlepszego w Dniu Urodzin!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
Sto lat!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
Wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Spełnienia Marzeń w Dniu Urodzin!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Wszystkiego, co najlepsze w tym dniu. Wspaniałych urodzin!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji rocznicy!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji ... rocznicy!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...lat razem! Życzę wspaniałej rocznicy ślubu!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Porcelanowej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Srebrnej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Rubinowej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Perłowej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Koralowej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Złotej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Diamentowej Rocznicy!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
Wracaj do zdrowia!
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
Przyjmij od nas życzenia zdrowia.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
Myślami jestem z Tobą. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
Od wszystkich w ..., wracaj szybko do zdrowia.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Wszyscy w... pozdrawiają Cię serdecznie.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
Gratuluję...
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
Życzę powodzenia w przyszłości i samych sukcesów w...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
Życzę samych sukcesów w...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
Chcemy Ci pogratulować...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
Gratuluję...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
Gratuluję zdania prawa jazdy!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
Gratulacje. Wiedziałem, że Ci się uda.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
Dobra robota!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
Gratuluję ukończenia studiów!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
Gratuluję zdania egzaminów!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych wyników!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratuluję obrony Magistra i życzę powodzenia w pracy.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratuluję świetnych wyników z egzaminu i życzę powodzenia w przyszłości.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratuluję zdania egzaminów i życzę powodzenia w pracy.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratuluję przyjęcia na uniwersytet. Powodzenia!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Jesteśmy wszyscy głęboko wstrząśnięci nagłą śmiercią ... i chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze współczucie.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
Bardzo nam przykro słyszeć o stracie Twego bliskiego.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Składam wyrazy szczerego współczucia.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jesteśmy poruszeni z powodu przedwczesnej śmierci Pana/Pani syna / córki / męża / żony, ... .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Proszę przyjąć nasze najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym czasie.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
Życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowej pracy w ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Od wszystkich pracowników..., życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
Życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowym stanowisku...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
Życzymy Ci samych sukcesów w związku z ropoczęciem kolejnego kroku w karierze zawodowej.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
Gratuluję nowej pracy!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
Powodzenia w nowej pracy w...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
Gratulacje z okazji narodzin dziecka!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Młodej mamie: Najlepsze życzenia dla Ciebie i Twojego syna /Twojej córki.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulujemy przyjścia na świat Waszego ślicznego dziecka!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Dumnym rodzicom, gratulacje z okazji przyjścia na świat.... Będziecie wspaniałymi rodzicami.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
Dziękuję bardzo za...
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chcę podziękować w imieniu mojego męża/mojej żony i swoim za...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
Nie wiem, jak mogę podziękować za...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
Jako dowód wdzięczności...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chcielibyśmy złożyć nasze najgorętsze podziękowania ... za...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
Jesteśmy bardzo wdzięczni za...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Nie ma o czym mówić. Wręcz przeciwnie: to ja powinienem Ci podziękować!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
Najlepsze życzenia świąteczne...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
Radosnego Święta Dziękczynienia!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
Wesołych Świąt!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
Wesołej Chanuki!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Życzę Ci szczęśliwego Diwali. Niech ten rok będzie radośniejszy od poprzednich.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku