Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
Nog vele jaren!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
Beterschap.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
Van harte gefeliciteerd met ...
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
Ik wens jou alle succes met ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
Gefeliciteerd met ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
Gefeli!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
Hartelijk bedankt voor ...
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
Fijne feestdagen wensen ...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
Vrolijk Pasen!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
Fijne Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
Gelukkig Nieuwjaar!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
Fijne feestdagen!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
Fijne Chanoeka!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku