Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
결혼을 너무너무 축하한다!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
약혼을 축하드립니다!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
생일 축하합니다!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
생일 축하!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
행복한 생일날 되세요!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
기념일을 축하드립니다!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
행복한 ... 기념일 되세요!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
...를 축하합니다.
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
...를 축하드립니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
...를 했다니, 축하드립니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
축하!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
졸업을 축하합니다!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
안타까운 마음을 전합니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
하는 일마다 성공하길 바래.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
새 직장 얻은 것 축하해!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
깊은 감사드립니다.
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
행복한 부활절 되세요!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
행복한 새해 되세요!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
행복한 휴일되세요!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku