Zwroty | hiszpański - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
¡Felicitaciones por el gran paso!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
¡Feliz día!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
¡Feliz cumpleaños!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
¡Feliz cumpleaños!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
¡Feliz aniversario!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
¡Felicitaciones por su(s)...!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
Qué te mejores pronto.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
Felicitaciones por...
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
Te deseo todo el éxito en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
Bien hecho. Felicitaciones por...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
¡Felicitaciones!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
¡Felicitaciones por tu graduación!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
Buena suerte en tu primer día en...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
Muchas gracias por...
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
Como una pequeña muestra de gratitud...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
¡Felices Pascuas!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
¡Feliz Año Nuevo!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
¡Felices Fiestas!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
¡Feliz Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
¡Feliz Navidad!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku