Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
Bonege por...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
Feliĉoj!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku