Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Ogólne życzenia zdrowia
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Ogólne życzenia zdrowia
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Ogólny zwrot z gratulacjami
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Well done on…
Dobrá práce na...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Congrats!
Gratulujeme!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Używane w ogólnych podziękowaniach
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Używane podczas Nowego Roku
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Używane podczas Święta Chanuki
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku