Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

Da quello che ho capito...
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Al momento
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
spe (aspetta)
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
ciao ciao
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Non ci crederai...
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Torno subito
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
Ognuno porta qualcosa da bere
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
Ciao
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
A pre (A presto)
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Ti conosco? / Ci conosciamo?
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
Fine del messaggio
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
Per tua informazione...
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
Devo scappare / Devo andare
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
Io penso che...
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
Credo che...
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
Te lo devo
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
Scherzavo!
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Dopo
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
ahahahah
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
Non raccontarlo in giro
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
Adesso non posso
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
Ti devo parlare
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
Risp. (rispondi)
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
A dir la verità...
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
Grazie in anticipo
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Grazie
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
x te (per te)
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby