Zwroty | polski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AIUI (jak rozumiem)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
AGR (agora)
ATM (w tym momencie)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
BBL (będę później)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
XAU (tchau)
BCNU (do zobaczenia)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
Português: Volto já
z/w (zaraz wracam)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB (przynieś swoje piwo)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
CU (do zobaczenia)
Używane, gdy się żegnamy
T+ (até mais)
CUL (do zobaczenia później)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
DIKU (Czy my się znamy?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
EOM (koniec)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI (dla twojej wiadomości)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
G2G (muszę iść)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
IMO (moim zdaniem)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
J/K (tylko żartowałem)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
dp (depois)
L8R (później)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (śmiać się głośno)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
MYOB (nie twój interes)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
agr naum (agora não)
NRN (nie teraz)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (odpisz)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
TBH (szczerze mówiąc)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
TIA (z góry dziękuję)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
vlw(valeu)
THX (dzięki)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
p vc (para você)
4U
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby