Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Zoals ik het begrijp
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
AGR (agora)
Op dit moment
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Ben zo terug
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
XAU (tchau)
Tot ziens
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Geloof het of niet
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
Português: Volto já
Ben zo terug
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Breng je eigen bier
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tot ziens
Używane, gdy się żegnamy
T+ (até mais)
Zie je later
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Ken ik jou?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Einde bericht
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Ter informatie
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ik moet gaan
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Naar mijn mening
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Naar mijn bescheiden mening
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ik ben je iets schuldig
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Grapje
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
dp (depois)
Later
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Ik lach hardop
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Bemoei je met je eigen zaken
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
agr naum (agora não)
Nu even niet
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Oproep tot discussie
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schrijf terug
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Om eerlijk te zijn
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Bij voorbaat dank
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
vlw(valeu)
Bedankt
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Spreek je later
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
p vc (para você)
Voor jou
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby