Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
AGR (agora)
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
XAU (tchau)
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
Português: Volto já
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
T+ (até mais)
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
dp (depois)
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
agr naum (agora não)
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
Português: escreva de volta
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
vlw(valeu)
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
p vc (para você)
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby