Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AMS (à mon sens)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASV (âge, sexe, ville)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
AGR (agora)
Now (maintenant)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
XAU (tchau)
A12C4 (à un de ces quatre)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
Português: Volto já
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy
T+ (até mais)
++ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Cki ? (on se connaît ?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
FDC (fin de conversation)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI : for your information (pour information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
J'y go (je dois partir)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
AMA (à mon avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
AMHA (à mon humble avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
C1Blag (c'est une blague)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
dp (depois)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
MDR (mort de rire)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
agr naum (agora não)
NRN : not right now (pas maintenant)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
DDD : demande de discussion
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
Português: escreva de volta
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
PEH (pour être honnête)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
MDA (merci d'avance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
vlw(valeu)
Mci (merci)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
A TT (à tout à l'heure)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
p vc (para você)
Pr toi (pour toi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby