Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
AGR (agora)
现在
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
XAU (tchau)
再见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Używane, gdy się żegnamy
T+ (até mais)
一会儿见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
dp (depois)
一会儿
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
agr naum (agora não)
现在不行
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
p vc (para você)
给你的
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby