Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (jak rozumiem)
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (w tym momencie)
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (będę później)
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (do zobaczenia)
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
z/w (zaraz wracam)
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (przynieś swoje piwo)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (do zobaczenia)
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
CUL (do zobaczenia później)
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (Czy my się znamy?)
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (koniec)
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (dla twojej wiadomości)
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (muszę iść)
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (moim zdaniem)
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (jestem Ci winien przysługę)
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (tylko żartowałem)
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (później)
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (śmiać się głośno)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (nie twój interes)
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (nie teraz)
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (zaproszenie do rozmowy)
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (odpisz)
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (szczerze mówiąc)
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (z góry dziękuję)
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (dzięki)
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby