Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

So, wie ich es verstehe
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
Alter, Geschlecht, Ort?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Jetzt gerade
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Bin später wieder da
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
Man sieht sich
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Ob Du es glaubst oder nicht
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Bin gleich wieder da
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
Bring Dein eigenes Bier mit
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
Tschüss
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
Bis später
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Kenne ich Dich?
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
Ende des Meldung
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
Zur Information
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
Ich muss weg
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
Meiner Meinung nach
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
Meiner bescheidenen Meinung nach
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
Ich schulde Dir etwas
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
Nur zum Spaß
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Später
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
Lautes Lachen
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
Nicht jetzt
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
Aufruf zur Diskussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
Schreib zurück
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Ehrlich gesagt
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
Danke im Voraus
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Danke
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
Wir sprechen uns später
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Für Dich
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby