Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

Zoals ik het begrijp
จากสิ่งที่ฉันเข้าใจ
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
Leeftijd, geslacht, woonplaats
อายุ เพศ สถานที่?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Op dit moment
ในตอนนี้
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Ben zo terug
เดี๋ยวกลับมาใหม่
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
Tot ziens
แล้วเจอกันใหม่
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Geloof het of niet
ึคุณเชื่อหรือไม่ว่า
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Ben zo terug
เดี๋ยวกลับมาใหม่
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
Breng je eigen bier
กรุณานำเบียร์มาเอง
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
Tot ziens
แล้วเจอกันใหม่
Używane, gdy się żegnamy
Zie je later
ไว้เจอกันใหม่
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Ken ik jou?
ฉันรู้จักคุณหรอ
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
Einde bericht
จบข้อความ
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
Ter informatie
สำหรับข้อมูลของคุณ
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
Ik moet gaan
ต้องไปแล้วนะ
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
Naar mijn mening
ในความคิดของฉัน
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
Naar mijn bescheiden mening
ในความคิดเห็นของฉัน
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
Ik ben je iets schuldig
ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
Grapje
ล้อเล่น
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Later
ไว้เจอกันใหม่
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
Ik lach hardop
555
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
Bemoei je met je eigen zaken
เป็นห่วงธุระของคุณเถอะ
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
Nu even niet
ไม่ใช่ตอนนี้
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
Oproep tot discussie
สนใจอยากอภิปราย
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
Schrijf terug
ไว้ส่งกลับไป
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Om eerlijk te zijn
ในความเป็นจริงแล้ว
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
Bij voorbaat dank
ขอบคุณล่วงหน้า
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Bedankt
ขอบคุณ
Używane, gdzy dziękujemy komuś
Spreek je later
ไว้คุยกันใหม่
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Voor jou
สำหรับคุณ
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby