Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

Zoals ik het begrijp
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
Leeftijd, geslacht, woonplaats
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Op dit moment
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Ben zo terug
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
Tot ziens
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Geloof het of niet
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Ben zo terug
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
Breng je eigen bier
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
Tot ziens
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
Zie je later
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Ken ik jou?
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
Einde bericht
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
Ter informatie
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
Ik moet gaan
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
Naar mijn mening
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
Naar mijn bescheiden mening
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
Ik ben je iets schuldig
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
Grapje
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Later
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
Ik lach hardop
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
Bemoei je met je eigen zaken
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
Nu even niet
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
Oproep tot discussie
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
Schrijf terug
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Om eerlijk te zijn
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
Bij voorbaat dank
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Bedankt
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
Spreek je later
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Voor jou
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby