Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

Zoals ik het begrijp
就我理解
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
Leeftijd, geslacht, woonplaats
年龄、性别和地址?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Op dit moment
现在
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Ben zo terug
一会儿回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
Tot ziens
再见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Geloof het of niet
信不信由你
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Ben zo terug
马上回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
Breng je eigen bier
请自带啤酒
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
Tot ziens
再见
Używane, gdy się żegnamy
Zie je later
一会儿见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Ken ik jou?
我们认识吗?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
Einde bericht
信息结束
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
Ter informatie
供您参考的信息
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
Ik moet gaan
我必须离开
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
Naar mijn mening
在我看来
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
Naar mijn bescheiden mening
我的愚见
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
Ik ben je iets schuldig
我欠您一个人情
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
Grapje
只是开玩笑
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Later
一会儿
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
Ik lach hardop
大笑
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
Bemoei je met je eigen zaken
不要多管闲事
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
Nu even niet
现在不行
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
Oproep tot discussie
要求讨论
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
Schrijf terug
请回复
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Om eerlijk te zijn
说实话
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
Bij voorbaat dank
提前谢谢您
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Bedankt
谢谢
Używane, gdzy dziękujemy komuś
Spreek je later
一会聊
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Voor jou
给你的
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby