Zwroty | polski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

내가 이해하기론
AIUI (jak rozumiem)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
지금
ATM (w tym momencie)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
잠깐만
BBL (będę później)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
다음에 봐
BCNU (do zobaczenia)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
믿든지 말든지
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
잠깐만 어디좀
z/w (zaraz wracam)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB (przynieś swoje piwo)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
다음에 봐요.
CU (do zobaczenia)
Używane, gdy się żegnamy
나중에 봐요.
CUL (do zobaczenia później)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
누구세요?
DIKU (Czy my się znamy?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
메세지 끝
EOM (koniec)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
알아두라고 하는 말이에요.
FYI (dla twojej wiadomości)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
갑자기 어디를 가야해요.
G2G (muszę iść)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
제 생각이에요.
IMO (moim zdaniem)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
제 누추한 의견이지만,
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
제가 빚진게 있네요.
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
그냥 농담이에요.
J/K (tylko żartowałem)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
나중에요!
L8R (później)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
LOL (śmiać się głośno)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
신경쓰지 마세요.
MYOB (nie twój interes)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
지금 말구요.
NRN (nie teraz)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
얘기하고 싶은게 있어요.
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
답장 하세요.
TB (odpisz)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
솔직히 말하면,
TBH (szczerze mówiąc)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
미리 감사드려요.
TIA (z góry dziękuję)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
감사해요.
THX (dzięki)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
나중에 이야기 해요.
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
당신에게 드립니다.
4U
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby