Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

내가 이해하기론
Zoals ik het begrijp
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
지금
Op dit moment
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
잠깐만
Ben zo terug
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
다음에 봐
Tot ziens
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
믿든지 말든지
Geloof het of niet
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
잠깐만 어디좀
Ben zo terug
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Breng je eigen bier
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
다음에 봐요.
Tot ziens
Używane, gdy się żegnamy
나중에 봐요.
Zie je later
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
누구세요?
Ken ik jou?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
메세지 끝
Einde bericht
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
알아두라고 하는 말이에요.
Ter informatie
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
갑자기 어디를 가야해요.
Ik moet gaan
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
제 생각이에요.
Naar mijn mening
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
제 누추한 의견이지만,
Naar mijn bescheiden mening
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
제가 빚진게 있네요.
Ik ben je iets schuldig
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
그냥 농담이에요.
Grapje
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
나중에요!
Later
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Ik lach hardop
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
신경쓰지 마세요.
Bemoei je met je eigen zaken
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
지금 말구요.
Nu even niet
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
얘기하고 싶은게 있어요.
Oproep tot discussie
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
답장 하세요.
Schrijf terug
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
솔직히 말하면,
Om eerlijk te zijn
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
미리 감사드려요.
Bij voorbaat dank
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
감사해요.
Bedankt
Używane, gdzy dziękujemy komuś
나중에 이야기 해요.
Spreek je later
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
당신에게 드립니다.
Voor jou
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby