Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

내가 이해하기론
AMS (à mon sens)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASV (âge, sexe, ville)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
지금
Now (maintenant)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
잠깐만
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
다음에 봐
A12C4 (à un de ces quatre)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
믿든지 말든지
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
잠깐만 어디좀
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
다음에 봐요.
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy
나중에 봐요.
++ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
누구세요?
Cki ? (on se connaît ?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
메세지 끝
FDC (fin de conversation)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
알아두라고 하는 말이에요.
FYI : for your information (pour information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
갑자기 어디를 가야해요.
J'y go (je dois partir)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
제 생각이에요.
AMA (à mon avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
제 누추한 의견이지만,
AMHA (à mon humble avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
제가 빚진게 있네요.
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
그냥 농담이에요.
C1Blag (c'est une blague)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
나중에요!
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
MDR (mort de rire)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
신경쓰지 마세요.
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
지금 말구요.
NRN : not right now (pas maintenant)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
얘기하고 싶은게 있어요.
DDD : demande de discussion
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
답장 하세요.
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
솔직히 말하면,
PEH (pour être honnête)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
미리 감사드려요.
MDA (merci d'avance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
감사해요.
Mci (merci)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
나중에 이야기 해요.
A TT (à tout à l'heure)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
당신에게 드립니다.
Pr toi (pour toi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby