Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

내가 이해하기론
就我理解
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
年龄、性别和地址?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
지금
现在
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
잠깐만
一会儿回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
다음에 봐
再见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
믿든지 말든지
信不信由你
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
잠깐만 어디좀
马上回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
请自带啤酒
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
다음에 봐요.
再见
Używane, gdy się żegnamy
나중에 봐요.
一会儿见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
누구세요?
我们认识吗?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
메세지 끝
信息结束
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
알아두라고 하는 말이에요.
供您参考的信息
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
갑자기 어디를 가야해요.
我必须离开
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
제 생각이에요.
在我看来
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
제 누추한 의견이지만,
我的愚见
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
제가 빚진게 있네요.
我欠您一个人情
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
그냥 농담이에요.
只是开玩笑
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
나중에요!
一会儿
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
大笑
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
신경쓰지 마세요.
不要多管闲事
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
지금 말구요.
现在不行
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
얘기하고 싶은게 있어요.
要求讨论
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
답장 하세요.
请回复
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
솔직히 말하면,
说实话
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
미리 감사드려요.
提前谢谢您
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
감사해요.
谢谢
Używane, gdzy dziękujemy komuś
나중에 이야기 해요.
一会聊
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
당신에게 드립니다.
给你的
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby