Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

내가 이해하기론
AIUI (as I understand it)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASL (age, sex, location?)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
지금
ATM (at the moment)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
잠깐만
BBL (be back later)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
다음에 봐
BCNU (be seeing you)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
믿든지 말든지
BION (believe it or not)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
잠깐만 어디좀
BRB (be right back)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB (bring your own beer)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
다음에 봐요.
CU (see you)
Używane, gdy się żegnamy
나중에 봐요.
CUL (see you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
누구세요?
DIKU (do I know you?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
메세지 끝
EOM (end of message)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
알아두라고 하는 말이에요.
FYI (for your information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
갑자기 어디를 가야해요.
G2G (got to go)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
제 생각이에요.
IMO (in my opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
제 누추한 의견이지만,
IMHO (in my humble opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
제가 빚진게 있네요.
IOU (I owe you)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
그냥 농담이에요.
J/K (just kidding)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
나중에요!
L8R (later)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
LOL (laughing out loud)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
신경쓰지 마세요.
MYOB (mind your own business)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
지금 말구요.
NRN (not right now)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
얘기하고 싶은게 있어요.
RFD (request for discussion)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
답장 하세요.
TB (text back)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
솔직히 말하면,
TBH (to be honest)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
미리 감사드려요.
TIA (thanks in advance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
감사해요.
THX (thanks)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
나중에 이야기 해요.
TTYL (talk to you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
당신에게 드립니다.
4U (for you)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby